Nedsættelse af gaveafgiften ved overdragelse af aktive virksomheder 

Folketinget vedtog sidste år Lovforslag L183 som har været meget længe undervejs.

Gavegiften udgør som bekendt 15%. De nye regler indebærer at der opereres med en nedsat gaveafgift når der er tale om gave der ydes som led i overdragelse af virksomhed i familieforhold (berigtigelse af købesummen).

Allerede her i 2018 udgør afgiften 7% og i 2020 og fremefter udgør afgiften 5%. Der gælder dog nogle særlige nogle krav.

Taler vi om et selskab er det et krav at der ikke er tale om et selskab med overvejende driftsfremmede aktiver (pengetanksselskab). Derudover er det et krav at erhverver (og overdrager) har deltaget i selskabets ledelse i mindst 1 år forud for overdragelsen.

Taler vi om en personlig virksomhed er det alene et krav at det der overdrages er en erhvervsvirksomhed og der stilles alene krav om at erhverver (og overdrager) har haft en væsentlig arbejdsindsats i samme periode.

Dette misforhold påpegede vi overfor Skatteudvalget under behandlingen i Folketinget. Man kan altid diskutere hvilke aktiver der kan indgå som en del af en aktiv erhvervsvirksomhed men der er milevid forskel på at være en del af ledelsen i et selskab og ”bare” at have en aktiv arbejdsindsats i en personlig virksomhed.

Dette fejede man af bordet med henvisning til at en sådan afgrænsning ikke er mulig i en personligt ejet virksomhed (alternativet havde jo så været at sætte et ansættelseskrav i selskabet).

De nye regler er en udstrakt hånd til dem der står overfor at skulle lave et generationsskifte. Hidtil har man været henvist til enten at udløse en meget høj gaveafgift eller at lade erhverver påtage sig en meget stor personlig og uhensigtsmæssig gældsforpligtelse. Alternativt at overveje andre muligheder på selskabsniveau.

Med de nye regler har man muligheden for at minimere gaveafgiften ved overdragelsen, lade den nye generation succedere i skatteforpligtelsen og samtidig undgå at den nye generation påføres en større personlig gældsforpligtelse som næppe vil være det mest motiverende for den videre drift af virksomheden.

Reduceret gaveafgift ved familieoverdragelse af virksomhed – Hvis man er heldig