Zimmermann Skattekonsulenter har det som sit primære formål at yde rådgivning og være underleverandør til revisorer og advokater.

Uafhængighed og beskedenhed

Vi er et uafhængigt konsulentfirma som samarbejder direkte med det enkelte revisions- eller advokatfirma.

Vi har et netværk/samarbejde med andre konsulenter, herunder en momsfunktion samt flere kontakter i udlandet. Det er vores klare holdning at man skal gøre det man er bedst til og lade andre om det andet.

Vi har til huse i mindre lejede kontorer i Farums Industrikvarter men arbejder ofte ude i de forskellige revisionsfirmaer som vi betjener.Fortrinsvis i København og Nordsjælland. Vi betjener dog også enkelte firmaer i det jyske.

Erfaring og bred paratviden

Konsulentfirmaet blev opstartet i 2006 af Bent Zimmermann som også er den ledende kraft. Forud herfor lå:

  • 10 års uddannelse i SKAT på alle leder og kanter indenfor ligning, revision, ledelse, klagebehandling, deltagelse i internationale projekter m.v.
  • 13 års baggrund fra de større revisionsfirmaers skatteafdelinger, herunder BDO, Beierholm og Deloitte.

Bent har diplomprøven i SKAT og er dermed udddannet Skatterevisor.  Vi er medlemmer af Dansk Skattevidenskabelig forening og Skatterevisorforeningen. Herudover deltager vi i forskellige netværksgrupper, herunder bl.a. Skats pilotgruppe vedrørende skattefri omstrukturering og skattefri virksomhedsomdannelse.

 

 

 

.