Z-SKAT har det som sit primære formål at yde rådgivning og være underleverandør til revisorer og advokater. Som et led i de nye tiltag vi har lavet forventer vi også i fremtiden at blive en “spiller” på kursusområdet.

Uafhængighed og beskedenhed

Vi er et uafhængigt konsulentfirma som samarbejder direkte med det enkelte revisions- eller advokatfirma.

Vi har et netværk/samarbejde med andre konsulenter, herunder en momsfunktion samt flere kontakter i udlandet. Det er vores klare holdning at man skal gøre det man er bedst til og lade andre om det andet.

Vi har til huse i Glostrup men arbejder også af og til ude i de forskellige revisionsfirmaer som vi betjener. Fortrinsvis i København og Nordsjælland. Vi betjener dog også enkelte firmaer i det jyske.

Bent Zimmermann

Erfaring og bred paratviden

Bent Zimmermann der er skattechef og den ledende kraft bag selskabets rådgivning har en mangeårig baggrund på området og er også en anerkendt rådgiver:

  • 10 års uddannelse i SKAT på alle leder og kanter indenfor ligning, revision, ledelse, klagebehandling, deltagelse i internationale projekter m.v.
  • 13 års baggrund fra de større revisionsfirmaers skatteafdelinger, herunder BDO, Beierholm og Deloitte.

Bent har diplomprøven i SKAT og er dermed uddannet Skatterevisor.  Han er medlem af Dansk Skattevidenskabelig forening og Skatterevisorforeningen. Herudover har han deltaget i forskellige netværksgrupper gennem årene, herunder bl.a. Skats pilotgruppe vedrørende skattefri omstrukturering og skattefri virksomhedsomdannelse.

Han syntes han brugte for meget tid på bogføring, administration, GDPR regler m.v. og ønskede at kunne fokusere primære: At være fagekspert og kunne yde rådgivning. Hertil kom et ønske om at komme ud blandt andre og være en del af noget, fremfor bare at være sig selv. Dette var særligt synligt under Corona. Samtidig syntes han at lejemålet i Farum var for stort til kun en person og det egnede sig ikke til flere personer.

Robert Bach

Robert Bach har en baggrund som revisormedarbejder og har i mange år drevet regnskabs- og bogføringsvirksomhed. Han har i flere år deltaget i arbejdet i Cereda og 2021 blev han medlem af bestyrelsen. På Ceredea området er det udbuddet af kursusaktiviteter der har hans store interesse. I virksomheden har han ofte savnet en “udefrakommende” og branchekendt person som kunne komme komme med nogle indspark til ting der kunne gøres anderledes.

Gennem et par år talte vi om at der kunne være god ide i samarbejde bl.a. med det sigte kunne udvide aktiviteten med kurser på skatteområdet. Noget Bent har gjort meget i før i tiden. Alle drøftelser strandede dog på geografi. Da Robert i slutningen af 2020 opsagde lokalerne i Valby med henblik på at han og hans 6 medarbejdere rykkede til et kontorhotel Glostrup besluttede vi at tage skridtet og Bent rykkede med til Glostrup, i et andet lejemål, nogle måneder senere.

I dag er Robert Bach, som direktør i Z-SKAT ApS, virksomhedens “praktiske gris” og den der forestår al administration.