Som rådgiver for revisorer og advokater er man sjældent ude for opgaver og kunder er der er ens, men hvad der er lige så vigtigt: Man er sjældent ude for firmaer og revisorer der er ens og som har ens behov.

Et rådgivningssamarbejde kan tænkes etableret på mange forskellige måder

Omfang:

Vi har firmaer der primært bruger os som hotlinefunktion hvor der typisk gives svar på forespørgsler pr. telefon eller mail. Andre anvender os specifikt i skatteklagesager og i større rådgivningssager.

Der er dog også firmaer og revisorer som vi kommer hos mere eller mindre fast. Det giver en god og direkte dialog med partnerne og medarbejderne samtidig med at de oplever at have “egen” skatteafdeling i huset.

Som led i alle rådgivnings-samarbejder udsteder vi behørige uafhængighedserklæringer til brug for den interne kvalitetskontrol i firmaerne.

Form:

Vi betjener firmaer der ønsker en synlig rådgivningsfunktion i forhold til kunden. De ser det som et kvalitetstegn og en markedsføringsfaktor.

Andre bruger os som en ren intern rådgivningsfunktion og som interne underleverandører hvor kunden ikke er bekendt med at der er ekstern bistand inde over.

I langt de fleste tilfælde er det ikke noget man permanent har lagt sig fast på da det beror på den enkelte kunde og opgaven. Dvs. det er noget der aftales fra gang til gang.

Der skal ikke lægges skjul på at vi ofte sværger til førstnævnte mulighed, da det giver en mere dialog fremfor at der er en mellemmand inde over. Det gælder i særdeleshed skattesager og større rådgivnignsopgaver, hvorimod det ikke har nogen betydning for mindre adhoc-rådgivning. I alle situationer indgår revisor også i processen i form af løbende orienteringer og drøftelser ligesom revisor får kopi af alt.

Økonomi:

Al fakturering sker på basis af tidsforbrug og der afregnes alene for såkaldt “debiterbar tid” uanset om opgaverne løses ude ved den enkelte revisor eller ej.

Som udgangspunkt faktureres al rådgivning m.v. til det enkelte revisionsfirma månedsvist på basis af tidsforbrug i henhold til tidsrapportering. Der kan dog være enkeltstående rådgivningsopgaver, hvor der indgås anden aftale.  Vedrørende skattesager er der også flere revisorer der vælger at lade os fakturere dette direkte til kunden.

Prismæssigt ligger vores normale timesats en del under de større “skattehuse”  og selvom det er mange år siden, ligger satsen også under de satser man dengang blev udfaktureret til som seniortax-manager i BDO, Deloitte m.fl.

Overfor revisorerne kører vi med en særlig favorabel sats. Dette skyldes at vi ved at der kan være ydelser som ikke kan viderefaktureres til kunderne + at vi har en tiltro til at revisorerne vil være mere fremme i skoene med opgaver hvis der er en “gulerod” og de ikke skal tænke på underdækning.