Nedenstående er ikke en udtømmende liste over alle relevante nye lovtiltag, faglige problemstillinger og emner som er oppe i tiden.

Der er tale om overordnede redegørelser som ikke kan stå alene. Detailrådgivning og planlægning af – eksempelvis –  et generationsskifte kræver kendskab og ikke mindst sagkyndig bistand.

Vi har flere gode og kompetente revisorer i vores netværk som vi gerne henviser til.

 

Overdragelse af fast ejendom i familien

Nedsat gaveafgift ved overdragelse af virksomhed i familieforhold

Nyt om aktionærlån

Flerejede virksomheder – Kildeartsbegrænsning af underskud

Virksomhedsomdannelse og genoptagelse

Spaltning som værktøj ved generationsskifte mv.