Problemknuser, sparringspartner, modspiller og faglig konsulent

Dette er nogle af de ting der kendetegner en god rådgiver. Man er ikke kun medspiller men også modspiller som kan sige holdt hvis noget bliver for kompliceret eller kreativt. På den måde skaber man sammen gode og holdbare løsninger som kunderne føler sig trygge ved og man forebygger erstatningssager og dårlige kundeoplevelser.             Nøgleordene er teknik, præcision og handlekraft. Der arbejder vi ud fra bestemte mål:

Skriftlige rådgivningsnotater:

  • Skal være letforståelige og praktisk anvendelse.
  • Skal kunne stå alene, være ikke-indforstået og udgøre en helhhed som giver mening uden at der nødvendigvis skal inddrages øvrige bilag, notater m.v. Mailkorrespondance m.v. er ofte noget andet.
  • En god regel er at skrive konklusionen i starten af et notat eller en fremstilling.
  • Forbehold kan være nødvendige men skaber i sig sel manglende handlekraftighed og usikkerhed. Er der mange forbehold bør man overveje om det er den rigtige løsning eller der er andre løsninger hvor kunden (og revisor) føler sig mere tryg og på sikker grund. Dette er altafgørende i ethvert kundeforhold.