Skattesager skal håndteres og føres med omtanke

Her kan man tale om et helhedsprincip og om at en sag skal skæres rigtigt til fra starten.

Vi kommer alt for tit ind i skattesager hvor der er taget udgangspunkt i SKATs fremstilling af faktum og hvor der argumenteres med udgangspunkt i dette uden nærmere overvejelser. Det er netop her man ofte finder de forhold og de punkter som sagen skal køres på. Det ses også af og til at en sag er kørt skævt fra starten fordi man fra start fokuserer mere på udfaldet end omstændighederne bag

I dag føres der mange skattesager hvor kunden havde været bedre tjent med at man lod være. Set ud fra et fagligt og rådgivningsmæssigt synspunkt er det altid udfordrende og interessant at føre sager om principielle spørgsmål indenfor skatteretten (såkaldt Pioneer arbejde).

Man skal imidlertid ikke spille hasard med kundernes penge og føre sager ved -eksempelvis – Landsskatteretten som der ikke er udsigt til at vinde. Så hellere tone rent flag og sige det som det er.

Her har vi en vigtig funktion i form af en vurdering af hvorvidt en sag kan holdes, som en second opinion og/eller som den der skal føre sagen videre.