Zskat/ marts 12, 2018/ Ikke-kategoriseret/ 0 comments

Spørger man rundt omkring vil svaret oftest være ja, medmindre du aflønner din private rengøringshjælp via virksomheden; “Lønudgifter er en personaleomkostning og er derfor fradragsberettiget”.

Det var også det traditionelle udgangspunkt og den selvskrevne regel, indtil SKAT begyndte at nægte fradrag for større lønudgifter i form af bonus til direktører og ledende medarbejdere, ud fra en betragtning om at de ekstraordinære lønudgifterne ikke var relateret til den egentlige virksomhed og den løbende indtægtserhvervelse. Nu er man kommet lidt tilbage til udgangspunktet men ikke helt:

I en dom af 28.6.2017 gav Vestre Landsret ministeriet medhold i, at bonus udbetalt i forbindelse med salg af virksomhed, ikke kunne fratrækkes, idet bonus relaterede sig til det ønskede salg af virksomheden, fremfor til den løbende indtjening, hvorved det faldt udenfor Statsskattelovens § 6A.

Dette faldt ikke i god jord hos ministeren som skyndte sig at få fremsat et lovforslag – L103 – som blev vedtaget af Folketinget på rekordtid.

Man har med det vedtagne lovforslag taget klar stilling, sådan at der er fradrag for alle lønudgifter som vedrører alt hvad der afholdes i selskabets interesse uanset om det knytter sig til den løbende indkomsterhvervelse, etablering af nye virksomheder/markeder eller omstrukturering. At man præciserer at dette alene omhandler lønudgifter til egne medarbejdere og ikke eksterne konsulenter/rådgivere er heller ikke overraskende.

Men indgår et selskab en aftale med visse medarbejdere om at de vil kunne opnå en salgsbonus hvis virksomheden sælges, falder det udenfor den udvidede fradragsret (og det traditionelle udgangspunkt). Begrundelsen er at et salg af et selskab retter sig mod selskabets aktionærer fremfor selskabets egne forhold og derfor ikke har den fornødne tilknytning til selskabets drift.

Når man i det vedtagne lovforslag drister sig til at udtale at virksomheden ikke anses for at være rette omkostningsbærer af udgiften til en salgsbonus til de involverede medarbejdere, siger man for mig at se også at der er grundlag for beskatning af aktionærerne i den konkrete situation (maskeret udbytte).

Derfor kan man sige at vi med det nu vedtagne lovforslag er tilbage ved det traditionelle udgangspunkt for så vidt angår forhold der ligger indenfor selskabets egne rækker, men i det øjeblik hvor medarbejdere udfører arbejde som går udover selskabets egne forhold er det vedtagne lovforslag faktisk et ekstra argument for SKAT til at statuere maskeret udbytte overfor de aktionærer som anses at drage fordel heraf.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*